عملگرهای خطی پنوماتیکی رکسروت به سبب طول عمر مفید بالا و کیفیت فوق العاده ای که دارند در جهان شاخص هستند ، از جک پنوماتیک رکسروت میتوان به راحتی در سخت ترین شرایط کاری و طولانی ترین سیکلهای کاری توقع عملکرد مطلوب را داشت.

  

عملگرهای خطی پنوماتیکی رکسروت به سبب طول عمر مفید بالا و کیفیت فوق العاده ای که دارند در جهان شاخص هستند ، از جک پنوماتیک رکسروت میتوان به راحتی در سخت ترین شرایط کاری و طولانی ترین سیکلهای کاری توقع عملکرد مطلوب را داشت.