مقاله

پنوماتیک چیست ؟ برای شروع به آغازین ترین مطالب می پردازیم . مطالب یاد شده تا اینجا پیش نیازهای ضروری فیزیک مکانیک و سیالات هستند. که می توانند با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. ( بسیار زیرکانه پاسخ اولین سوالاتمان را ارائه نمودیم یعنی علومی مانند ترمودینامیک و هیدرولیک از مکمل های پنوماتیک هستند. […]