پدیده هیدرولیک پنوماتیک قدرتمندترین نمایندگی ASCO در ایران اعتراف می نماید که هیچ نظری در مورد کمپانی که با هدف ارایه راه حل ایده آل برای مشکلات بشری ایجاد شده ندارد . فقط ذکر همین نکته کافی است که مهندسان مجرب جهان آرزو دارند از قطعات ASCO در سیستم هایی که طراحی میکنند بهره برده شود .


  • دیافراگم ولو چیست پاسخ را asco تولید کرده
  • asco solenoid valve

کیفیت و کارآیی محصولات ASCO در جهان بر همگان اثبات شده . عملکرد مطلوب در شرایط دشوار کاری و سیکلهای کاری طولانی از مزیت های بارز تولیدات آسکو میباشد.ولی در این میان توجه همگان به ایمنی بالای قطعات در محیط های اسیدی  ، اشتعال پذیر و انفجار پذیر میباشد ، خاطر نشان مینماید قطعات پنوماتیک آسکو در متنوعترین حالات ارایه میشوند که ما به بررسی اجمالی میپردازیم

ASCO SOLENOID PILOT ACTUATED DIRECTIONAL CONTROL VALVES 500,501,502 SERIES