پدیده هیدرولیک پنوماتیک به متحدانش سری اکچویتورهای alphair را پیشنهاد می نماید.


  • اکچویتور پنوماتیک آلفایر نمود کیفیت عالی در تولیدات ایتالیا
  • اکچویتور برقی آلفایر ساخت ایتالیا نمود کیفیت
  • انواع اکچویتور برقی پنوماتیکی آلفایر تولید ایتالیا

 محصولات کمپانی آلفایر در حیطه گسترده ای ارایه میشوند ولی این کمپانی شهرت جهانی خود را مدیون اکچویتورهای پنوماتیکی با کیفیتی که تولید میکند است.

در پروسه تولید اکچویتورهای آلفایر از موادی با ضریب اصطحکاک بسیار پایین بهره گرفته شده تا از تماس فلز با فلز جلوگیری شود و در نتیجه اصحکاک حد اقلی راتجربه مینماییم و طول عمر این عملگر دورانی بیشتر خواهد بود.

به جهت سیستم ایزوله قطعات روانکاری توسط خود کمپانی انجام شده است.

ما به بررسی سری اکچویتور های پنوماتیکی الفایر با جزئیات می پردازیم.

Alfair pneumatic rotary actuator series