• پاور پک کوچک هیدرولیک HAWE یعنی همه ی تکنولوژی با هم

سری پاورپک های هیدرولیک هاو شامل یونیت های هیدرولیک کامپکت و پاوریونیت های هیدرولیک استاندارد می شوند

HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK

HAWE STANDARD HYDRAULIC POWER PACK

 

 1. HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK

  در مورد یونیت های هیدرولیک کامپکت HAWE باید به این نکته اشاره کنیم که طراحی کامپکت و جمع و جور این سری به واسطه ویژگی یکی بودن شفت موتور الکتریکی و شفت پمپ است.

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK NPC SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HC SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HCW SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK KA SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK KAW SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK MP SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK MPW SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK MPN SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK MPNW SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HK SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HKF SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HKL SERIES

  HAWE COMPACT HYDRAULIC POWER PACK HKLW SERIES

 2. HAWE STANDARD HYDRAULIC POWER PACK

  یونیت های هیدرولیک استاندارد HAWE به جهت نوع طراحی بسیار انعطاف پذیری که دارند به راحتی میتوانند تمام نیازهای متحدان را پوشش دهی نمایند

  HAWE STANDARD HYDRAULIC POWER PACK FXU SERIES

  HAWE STANDARD HYDRAULIC POWER PACK LP SERIES