• پمپ هیدرولیک فشار بالا ی پیستونی هاو سری پمپ پیستونی واریابل

پمپ های هیدرولیک HAWE همواره باطراحی جمع و جور و قدرت منحصر به فردی که دارند مشخص میشوند . سری پمپ های هیدرولیک هاو برای درخواست های تا 700 bar مناسبند و محدوده ی آنها شامل موارد زیر میشود

HAWE HYDRAULIC RADIAL PISTON PUMP

HAWE HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP

HAWE HYDRAULIC AIR-DRIVEN PUMP

HAWE HYDRAULIC HAND PUMP

 1. HAWE HYDRAULIC RADIAL PISTON PUMP

  پمپ های پیستونی شعاعی هیدرولیک HAWE دقیقا هر جا احتیاج به قدرت ، ایمنی و فشار بالا در شرایط دشوار و سیکلهای کاری طولانی باشد، میتوانند به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد شوند

  HAWE HYDRAULIC RADIAL PISTON PUMP R,RG SERIES

  HAWE HYDRAULIC RADIAL PISTON PUMP RZ SERIES

   

 2. HAWE HYDRAULIC AXIAL PISTON PUMP

  سری پمپ پیستونی محوری HAWE دارای پیستون های متعددی هستند که به صورت موازی با شفت درایو نصب شده اند آنها در دو گروه پمپ های پیستونی دبی ثابت و پمپ پیستونی دبی متغیر در دسترسند سری پمپ های دبی متغییر با استفاده از اصل محور خمش عمل می نمایند و قابلیت تنظیم خروجی دبی را از حد اکثر تا صفر ارایه می نمایند. در سری پمپ های محور ثابت با توجه به اصل عملکردی محور خمش در آنها همواره یک حجم ثابت از دبی و در نتیجه یک سرعت ثابت را در اختیار اپراتور قرار می دهند.

  HAWE FIXED DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP K60N SERIES

  HAWE VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP V30D SERIES

  HAWE VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP V80M SERIES

  HAWE VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP V30E SERIES

  HAWE VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON PUMP V80N SERIES

   

 3. HAWE HYDRAULIC AIR-DRIVEN PUMP

   

  پمپ های هیدرولیکی AIR‪-‬DRIVEN هاو عملکردی با نیروی پنوماتیک دارند و ساختاری پیستونی ، بیشتر به عنوان یک سیستم تقویت فشار مورد استفاده واقع می شوند

  HAWE AIR-DRIVEN HYDRAULIC PUMP LP SERIES

 4. HAWE HYDRAULIC HAND PUMP

  پمپ های دستی HAWE جریان سیال را به صورت دستی ایجاد می نمایند

  HAWE HAND PUMP CH SERIES

  HAWE HAND PUMP H,HD,HE SERIES