• هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته باکنترل جهت هیدرولیک هاو

ولو های هیدرولیکی HAWE در حقیقت محدوده ای شامل اسپول ولوها ، پرشر کنترل ولو ها ، فلوکنترل ولو ها و چک ولو ها دارند.

HAWE HYDRAULIC DIRECTIONAL SPOOL VALVE

HAWE HYDRAULIC DIRECTIONAL SEATED VALVE

HAWE HYDRAULIC PRESSURE CONTROL VALVE

HAWE HYDRAULIC FLOW VALVE

HAWE HYDRAULIC CHECK VALVE


دایرکشنال اسپول ولو های هاو دقیقا عملیات هدایت سیال را در مدار بر عهده دارند و برای انجام بهتر این وظیفه در چهار گروه ارایه میشوند

HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE

HAWE PROPORTIONAL DIRECTIONAL SPOOL VALVE

HAWE THROTTLING DIRECTIONAL SPOOL VALVE

HAWE VALVE COMBINATIONS

 1. HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE

  سری on‪/‬off ولوهای HAWE برای عملگرهای خطی و دورانی در هیدرولیک ایده آل هستند .

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE CWS SERIES

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE CG,SP SERIES

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE SW,SWP,SWR SERIES

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE NSWP SERIES

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE SWS SERIES

  HAWE ON/OFF DIRECTIONAL SPOOL VALVE HSF SERIES

 2. HAWE PROPORTIONAL DIRECTIONAL SPOOL VALVE

  سری پروپرشنال ولو های HAWE دقتی بالا ، قدرتی ایده آل را در اختیارتان قرار می دهد

  HAWE PROPORTIONAL DIRECTIONAL SPOOL VALVE PSL,PSV,PSM,HMPL,HMPV SERIES

  HAWE PROPORTIONAL DIRECTIONAL SPOOL VALVE PSLF,PSVF,SLF SERIES

  HAWE PROPORTIONAL DIRECTIONAL SPOOL VALVE EDL SERIES

 3. HAWE THROTTLING DIRECTIONAL SPOOL VALVE

  در مورد تراتل ولوهای هیدرولیکی HAWE باید بدانیم این ولوهای گلوگاهی اسپولی ، برای هدایت دقیق جریان به صورت دستی طراحی شده اند

  HAWE THROTTLING DIRECTIONAL SPOOL VALVE DL SERIES

 4. HAWE VALVE COMBINATIONS

  سری شیر آلات ترکیبی HAWE ماژولی متشکل از اسپول ولو های مستقیم ، پرشر ردیوسینک ولو و پرشر سوییچ خواهند بود

  HAWE VALVE COMBINATION NSMD SERIES