• پروپرشنال ولو هیدرولیک

Servo valves و  Servo Proportional valves  در حقیقت به ولو های الکترو هیدرولیک اطلاق میشود  که سیگنالهای ورودی آنالوگ یا دیجیتال را به خروجی هیدرولیک مبدل می کنند یعنی به جریان ، دبی  یا فشار تبدیل مینمایند ،اصطلاح servovalve برای توصیف ولو های هیدرولیکی با اسپول بوشی به کارمی رود واصطلاح servo-proportional دریچه های با طراحی اسپول در داخل بدنه  را توصیف می کند.به طور کلی شیرهای پروپرشنال Moog کنترل دقیق موقعیت، سرعت، فشار و نیرو را فراهم می کنند.ما تمام سعی مان را می کنیم تمامی شیر آلات تولیدی کمپانی موگ را در دو سری بررسی نماییم

MOOG Industrial Servo valves and Servo-Proportional Valves
MOOG Aerospace Servo valves


یک  سروو ولو هیدرولیکی دستگاهی است که اندازه گیری مینماید جریان سیال را در پاسخ به یک سیگنال ورودی الکتریکی یا فرمان برای کنترل موقعیت، سرعت یا فشاردر نوع خاصی از دستگاه ها (معمولا از طریق پیستون یا سیلندر)، شیرهای سروو پروپرشنال دستگاه های حلقه بسته هستند که می توانند تک مرحله، دو مرحله یا سه مرحله طراحی شوند. Moog رهبر جهانی در طراحی وتولید محصولات با کارایی بالا می باشد. با بیش از 60 سال تجربه تولید دریچه های سروو و شیرهای هیدرولیکی تناسبی دقیق برای بازار صنعتی جهان موجب ایجاد اعتباری افسانه ای برای این کمپانی آمریکایی گشته است . تمامی ولو های هیدرولیکی Moog دارای مکانیسم بازخورد مکانیکی یا الکتریکی هستند.طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد،متعدد و متنوع  در مشخصات فنی به سبب پوشش دهی طیف وسیعی از نیازهای مدار هیدرولیک . ما این سری پر تعداد را در دو گروه بررسی مینماییم.


MOOG Flow Control Servo Valves

MOOG Pressure and Flow (p/Q) Control Proportional Valve


شیرهای کنترل جریان پروپرشنال برای تولید خروجی جریان هیدرولیکی متناسب با ورودی جریان الکتریکی طراحی شده اند. انواع شیرهای موجود عبارتند از:
Integrated digital electronics with optional field bus interface
Analog interface with integrated electronics
Analog interface without integrated electronics

 1. Integrated digital electronics with optional field bus interface

  MOOG Direct-Operated Servo Valves D636 and D637 Series
  MOOG Pilot-Operated Servo Valves D670 Series
  MOOG Pilot-Operated Proportional Valves D670 Series

 2. Analog interface with integrated electronics

  MOOG ISO 4401 D633 and D634 Series,Size 03 and 05
  MOOG ISO 4401D636 and D637 Series,Size 03 and 05
  MOOG Pilot-Operated Servo Valves ISO 4401 D670 Series,Size 05 and 07
   MOOG ISO 4401 D661 Series,Size 05
  MOOG Pilot-Operated Proportional Valves ISO 4401 D660 Series,Size 05,07,08&10
   MOOG ISO 4401 D670 Series,Size 05, 07, 08 and 10
  MOOG SERVO VALVES D791 and D792 Series
   MOOG ISO 4401 D680 Series,Size 05, 07, 08 and 10

 3. Analog interface without integrated electronics

  MOOG Flow Control Valve 30 Series
  MOOG Flow Control Valve G761 and 761 Series
  MOOG Flow Control Valve G771, G772, G773, 771, 772, and 773 Series
  MOOG Flow Control Valve G 631 and 631 Series
  MOOG Flow Control Valve 72 Series
  MOOG Flow Control Valve 78 Series
  MOOG Flow Control Valve 760 Series
  MOOG Flow Control Valve 79-100 and 79-200 Series
  MOOG Subminiature Flow Control Valve 24 Series


فشار و فلو کنترل های پروپرشنال  (p / Q) با عملکرد مستقیم را تیز کامل بشناسید

MOOG Direct-Operated Pressure and Flow (p/Q) Control Servo-proportional Valves for Analog Signal D638/D639 Series
MOOG Direct-Operated Pressure and Flow (p/Q) Control Servo-proportional Valve with Field bus Interface D638/D639 Series
Pilot-Operated Pressure and Flow (p/Q) Control Servo-proportional Valves
for Analog Signals D941 Series
Direct-Operated Pressure and Flow (p/Q) Control Servo-proportional Valves
with Field bus Interface D941 Series


کمپانی موگ electrically operated servovalves را تولید مینماید که جریان سیال هیدرولیکی را در عملگرهای وسایل نقلیه موتوری کنترل می کنند،کنترل دقیق موقعیت، سرعت، فشار و نیرو را با ویژگی های ماندگاری پس از حرکت ارائه می دهد. میراث طراحی مقاوم برای عملکرد در محیط ها و شرایط سخت،  با تبدیل یک سیگنال ورودی آنالوگ یا دیجیتال به یک مجموعه یکنواخت از حرکات در یک سیلندر هیدرولیک
MOOG Aerospace Servo valves